Upravit stránku

sada -24 l dezinfekce + automatický dávkovač zdarma

Připravili jsme nové profesionální řešení pro rychlou, snadnou, bezpečnou, a hlavně efektivní dezinfekci rukou pro Vaše zaměstnance a zákazníky. Dávkovač lze snadno připevnit na zeď nebo postavit na stůl. Další nespornou výhodou je zabudovaná miska umožňující snadné vyprázdnění zbytků dezinfekce v prostoru pod dávkovačem.

Součástí nabídky je i tekutý alkoholický "biocidní" prostředek určený k dezinfekci rukou a pokožky. Lilien Hand Sanitizer Spray je účinný proti obaleným virům a je testován dle normy EN 1500 pro hygienickou dezinfekci rukou.

Působí rychle, bez použití vody, neředí se. Přípravek je určen k okamžitému použití všude tam, kde je potřeba dbát na řádnou dezinfekci rukou a pokožky. Obsahuje přídavnou složku glycerin, který napomáhá hydratovat pokožku rukou.

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU!

SPRÁVNÁ FUNKČNOST DÁVKOVAČE JE ZARUČENA POUZE PŘI POUŽITÍ DODANÉ DEZINFEKCE LILIEN HAND SANITIZER SPRAY (NÁHRADNÍ NÁPLŇ).

Použití a dávkování: Používá se neředěný. Pro hygienickou dezinfekci rukou vtírejte do suché pokožky 3 ml přípravku po dobu 30-60 s do zaschnutí. Ruce poté neoplachujte ani neutírejte.

Dezinfekce pokožky: Přípravek se nanáší přímo, nechá se působit do zaschnutí.

Účinné látky ve 100 g přípravku: Ethanol 63 g, propan-2-ol 8 g.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu. Úplně vyprázdněné nádoby
odložte do tříděného odpadu.

  Objem 1000  (ml)
  Kód produktu 06712

  Tento web využívá cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

  Nastavení cookies

  Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti