Upravit stránku

Soutěžte s námi na Facebooku

Od pondělí 13. června 2016 s námi můžete soutěžit na Facebooku.

https://www.facebook.com/unioncosmeticsro/?fref=nf

Kompletní znění pravidel pro soutěže na Facebooku společnosti Union Cosmetic:

Soutěž je pořádaná společností UNION COSMETIC s.r.o., se sídlem V jirchářích 195/2, 110 00 Praha 1 (dále jen „pořadatel).

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen ČR). Soutěž platí pouze pro občany ČR a zároveň fanoušky FCB stránky společnosti Union Cosmetic (https://www.facebook.com/unioncosmeticsro/?fref=ts), kteří nahrají soutěžní snímek do komentáře pod příspěvkem na zdi Facebooku společnosti Union Cosmetic, který bude k soutěži vyzývat (dále jen "soutěžící").

Soutěžící se přihlásí do soutěže nahráním fotografie do komentářů pod příspěvkem, který k tomu bude vyzívat. Výherci budou určeni ze soutěžících, kteří nahrají svůj soutěžní snímek do komentářů pod soutěžním příspěvkem na zdi Facebooku pořadatele a kteří v době trvání soutěže získají nejvíce lajků pro jejich příspěvek ("like" tlačítko, palec nahoru). Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění na zdi Facebooku pořadatele do 30. června 2016 do 12.00 hodin.

Výherci budou oznámeni na zdi Facebooku společnosti Union Cosmetic nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže společně s dalšími pokyny pro předání výhry. Pokud výherce do jednoho týdne neodpoví na výzvu pro předání výhry nebo neposkytne potřebné informace pro  její předání, výhra propadá.

Výhra bude výhercům zaslána poštou na adresu dohodnutou s pořadatelem. Každý soutěžící může nahrát pouze jeden soutěžní příspěvek. Pokud jich nahraje více, bude do soutěže započítán pouze první nahraný příspěvek.


Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky pro zveřejnění na síti  Facebook – nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku  od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.

Výhru nelze vymáhat soudně a není možné ji s pořadatelem směnit za finanční částku. Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách pořadatele a na jeho oficiálních profilech na sociálních sítích.

Soutěžící souhlasí se zveřejněním jeho jména, příjmení (případně iniciál jména) a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži.


Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na FCB společnosti Union Cosmetic.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Výhercem soutěže může být pouze soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Nahráním soutěžního příspěvku  vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Union Cosmetic; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Pořadatel prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků s účastníky soutěže. Dále prohlašuje, že soutěžní akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
Zaměstnanci společnosti Union Cosmetic a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni.