Upravit stránku

Tekutý prací gel Fix & Sport

Speciální tekutý prací gel Fix & Sport je určený především na barevné prádlo, jelikož obsahuje přísady zajišťující ochranu a stálost barev. Je vhodný na praní moderních tkanin, nedoporučujeme jej však na praní prádla z hedvábí a vlny. Tento gel vyniká svojí svěží a dlouhotrvající vůní. Rodiče dětí, majitelé zvířat a aktivní sportovci jistě jeho služby ocení nejvíce, protože jeho součástí jsou složky, které efektivně bojují i s těmi nejzákeřnějšími skvrnami od trávy, krve či kávy. Vzhledem k našim nízkým cenám Vás navíc jedna prací dávka vyjde na pouhých 3,56 Kč za prací prostředek. 

Označení:

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Doplňující informace
EUH208 Obsahuje Subtilisin, Reakční směs: 5-chloro-2-methyl-1, 2-thiazol-3(2H)-on a 2-methyl-1, 2-thiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Objem 1500  (ml)
Kód produktu 04855

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti